Aikido – używanie siły w mądry sposób

Aikido jest tradycyjną formą sztuki walki zawierającą aż 10 tysięcy technik samoobrony, polega na unikaniu ataku i ochrony przed nim, a nie atakowaniu. Walka polega na wykorzystaniu siły fizycznej atakującego przeciwko niemu samemu, im wyższy jest stopień skomplikowania zastosowanej techniki obrony, tym mniej siły fizycznej można włożyć w odparcie ataku. Aikido jest również kodeksem moralnym zachęcającym do wzięcia odpowiedzialności za dobrą kondycję psychiczną i fizyczną osób, które razem trenują.