Aikido – dlaczego warto zacząć trenować tą dyscyplinę?

Czym jest Aikido?

Aikido to rodzaj japońskiej sztuki walki. Polega ono na połączeniu harmonijnego rozwoju zarówno duszy, jak i ciała. Sposób walki polega zazwyczaj na walce wręcz, choć są przypadki walki z użyciem broni. W niektórych szkołach praktykowany jest jedynie pierwszy rodzaj walki. Można dostrzec pewne podobieństwa między aikido a sztuką walki o nazwie katana. Pomimo że tę sztukę walki opracowano jeszcze w XIX wieku, po raz pierwszy została ona właściwie nazwana w 1944 roku. Warto wspomnieć, że aikido oprócz samej dyscypliny sportowej oznacza pewną filozofię życia skupiającą się na wewnętrznej harmonii. Osoby trenujące aikido szlifują przede wszystkim techniki obronne, lecz podczas treningu można zauważyć również pewne elementy skupione na ataku. Wśród nich można wymienić m.in. shomen uchi, czy chudan-tsuki.